ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ


Περιγραφή

ΚΕΦΑΛΗ

Η κεφαλή έχει ένα θηλυκό σπείρωμα στο ένα άκρο για να δέχεται τα στελέχη και ένα αρσενικό σπείρωμα στο άλλο άκρο για να δέχεται το σωλήνα επενδύσεως. Όταν παραγγέλνετε καθορίστε το είδος των σπειρωμάτων.

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙ

Το παπουτσάκι κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας χάλυβα, θερμικά κατεργασμένο και χρησιμοποιείται για να ανοίγει το πέρασμα των σωλήνων επενδύσεως.

 

ΚΟΡΩΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΩΣ

Η κορώνα διευρύνσεως χρησιμοποιείται κυρίως στην προώθηση των σωλήνων επενδύσεως μέσω χαλαδών ή κατακερματισμένων πετρωμάτων και ως εκ τουτου παραμένει μέσα στη γεώτρηση.

Η κορώνα και η φρέζα της αντίστοιχης καροταρίας περνούν μέσα από την κορώνα διευρύνσεως.

 

ΚΟΡΩΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΩΣ

Η κορώνα προχωρήσεως χρησιμοποιείται για να διευρύνει την γεώτρηση ώστε να περάσει ο σωλήνας επενδύσεως. Χρησιμοποιείται επίσης σαν κορώνα δειγματοσυλλέκτη με ένα τμήμα σωλήνος επενδύσεως.

Η κορώνα και η φρέζα της αντίστοιχης καροταρίας δεν περνούν μέσα από την κορώνα προχωρήσεως.

 

 

 

Λεπτομέρειες

Κατηγορία
Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Κωδικός Προϊόντος
GR035.00