ΔΕΙΓΜΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ (ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΡΟΤΑΡΙΕΣ) ΣΕΙΡΑ "Μ"


Περιγραφή

Είναι ένας τελειοποιημένος τύπος διπλού δειγματοσυλλέκτη που ενδείκνυται για καλή δειγματοληψία, όταν πρόκειται για μαλακά πετρώματα. Μια λεπτή "μήτρα" χρησιμοποιείται στο άκρο του εσωτερικού σωλήνα για να δέχεται το σπαστήρα εμποδίζοντας το βρέξιμο του δείγματος. Επιχρωμιωμένοι εξωτερικοί σωλήνες διατίθενται κατά παραγγελία.

Λεπτομέρειες

Κατηγορία
Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Κωδικός Προϊόντος
GR029.00