ΣΤΕΛΕΧΗ


Περιγραφή

Τα στελέχη μεταδίδουν την κίνηση και την πίεση στο κοπτικό και παρέχουν δίοδο στο γεωτρητικό ρευστό. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χάλυβα είναι προορισμένα για μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτελεσματική λειτουργία. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την ευθυγράμμιση, την ομοκεντρότητα, το σχήμα και το πάχος του τοιχώματος.

Οι μαστοί είναι κατασκευασμένοι από άριστης ποιότητας χάλυβα. Τα στελέχη είναι εφοδιασμένα με ένα μαστό ανά τεμάχιο και φέρουν δεξιόστροφο σπείρωμα.

Αριστερόστροφα στελέχη και μαστοί για αλιευτικούς σκοπούς διατίθενται κατά παραγγελία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεπτομέρειες

Κατηγορία
Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Κωδικός Προϊόντος
GR037.00