ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ: ΜΕΤΡΙΚΟΙ


Περιγραφή

Οι σωλήνες επενδύσεως χρησιμοποιούνται γενικά για την διατήρηση της γεώτρησης και για να εμποδίζουν την απώλεια του γεωτρητικού ρευστού σε ρηγματομένα ή διαπερατά πετρώματα.

Οι σωλήνες επενδύσεως κατασκευάζονται με ψυχρή εξέλαση του χάλυβα. Είναι χωρίς ραφή και μεγάλη σημασία δίνεται στο σχήμα, στο σπείρωμα, στην ευθυγράμμιση και στην ομοκεντρότητα.

Αυτός ο τύπος είναι λεπτού τοιχώματος και οι σωλήνες συνδέονται απ' ευθείας χωρίς σύνδεσμο με κατάλληλο σπείρωμα.

Δεν απαιτούνται εργασίες διευρύνσεως της γεώτρησης όταν αυτή έχει διανοιχθεί με καροταρίες της Μετρικής τυποποίησης για την τοποθέτηση των σωλήνων επενδύσεως.

Λεπτομέρειες

Κατηγορία
Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Κωδικός Προϊόντος
GR033.00