ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ: DCDMA


Περιγραφή

Οι σωλήνες επενδύσεως χρησιμοποιούνται γενικά για την διατήρηση της γεώτρησης και για να εμποδίζουν την απώλεια του γεωτρητικού ρευστού σε ρηγματομένα ή διαπερατά πετρώματα. Οι σωλήνες επενδύσεως κατασκευάζονται με ψυχρή εξέλαση του χάλυβα.Είναι χωρίς ραφή και μεγάλη σημασία δίνεται στο σχήμα, στο σπείρωμα,στην ευθυγράμμιση και στην ομοκεντρότητα.

FLUSH JOINT: Σε αυτόν τον τύπο οι σωλήνες έχουν αρσενικό σπείρωμα στο ένα άκρο και θηλυκό σπείρωμα στο άλλο άκρο.

FLUSH COUPLED: Οι σωλήνες έχουν θηλυκά σπειρώματα και στα δύο άκρα. Μικροί σύνδεσμοι με αρσενικά σπειρώματα συνδέουν τπυς σωλήνες μεταξύ τους. Κάθε σωλήνας είναι εφοδιασμένος με ένα σύνδεσμο. Όλοι οι σωλήνες επενδύσεων κατά DCDMA  φέρουν δεξιόστροφα σπειρώματα. Αριστερόστροφα σπειρώματα διατίθενται κατά παραγγελία.

Λεπτομέρειες

Κατηγορία
Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Κωδικός Προϊόντος
GR034.00