ΠΟΔΟΦΡΕΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BULLDOG


Περιγραφή

Είναι ποδόφρενο ασφαλείας υψηλού φορτίου για μεγάλου βάθους γεωτρήσεις. Διατίθενται μια σειρά από βαμμένες χαλύβδινες σιαγόνες για όλα τα είδη των διατρητικών στελεχών και σωλήνων επενδύσεως μέχρι μεγέθους NW.

Λεπτομέρειες

Κατηγορία
Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Κωδικός Προϊόντος
GR058.00

Οδηγοί