ΜΗΧΑΝΙΚΟ PACKER


Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετροι Φ66, Φ76, Φ86, Φ101, Φ116
Αριθμός Ελαστικών 1, 2, 3
Μήκος ολικό

1250

1475

1700

Βάρος

10,5 

12

13,5

Δυνατή η προσθήκη επιπλέον διάτρητων προεκτάσεων 0,5 ÷ 3 m

 

Διαφοροποίηση διαστάσεων κατόπιν συμφωνίας

Λεπτομέρειες

Κατηγορία
Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Κωδικός Προϊόντος
GR070.00