ΚΕΦΑΛΗ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ


Περιγραφή

                                               ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαθέτει Μανόμετρο προστατευόμενο με διάφραγμα.Συνδέεται με το σωλήνα του Packer πάνω στο στόμιο τής γεώτρησης.Διαθέτει υποδοχές R1'' για την παροχή του ενέματος,τα επιστρεφόμενα και δύο εφεδρικές.όλες οι συνδέσεις γίνονται με ταχυσυνδέσμους. Βάνες ρυθμίζουν την ροή του ενέματος. Εύκολος καθαρισμός μαζί με τους σωλήνες του ενέματος.

Λεπτομέρειες

Κατηγορία
Εξοπλισμός Τεχνικών Έργων

Κωδικός Προϊόντος
GR086.00