ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (ΔΙΠΛΩΝ ΚΑΡΟΤΑΡΙΩΝ)


Περιγραφή

ΜΗΤΡΕΣ

Χρησιμοποιούντια σαν προέκταση του εσωτερικού σωλήνα.

Η μήτρα δέχεται τον σπαστήρα και εμποδίζει το μπλοκάρισμα του δείγματος ή την απόπλυσή του.

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ

Οι σπαστήρες είναι από βαμμένο χάλυβα και συγκρατούν ασφαλώς το δείγμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Ο ίδιος σπαστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απλό ή διπλό δειγματοσυλλέκτη. Για εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις ο καλαθοειδής τύπος σπαστήρα είναι διαθέσιμος κατά παραγγελία.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Ο εσωτερικός σωλήνας προεκτάσεως λειτουργεί σαν σύνδεση μεταξύ του εσωτερικού σωλήνα και της μήτρας. Χρησιμοποιείται στις σειρές "Τ" και "Κ3" των διπλών καροταριών. Ο εξωτερικός σωλήνας προεκτάσεως λειτουργεί σαν σύνδεση μεταξύ του εξωτερικού σωλήνα και της φρέζας στην σειρά "Κ3" των διπλών καροταριών.

Λεπτομέρειες

Κατηγορία
Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Κωδικός Προϊόντος
GR031.00