ΔΕΙΓΜΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ (ΜΟΝΕΣ ΚΑΡΟΤΑΡΙΕΣ)


Περιγραφή

Ο δειγματοσυλλέκτης μονού σωλήνος είναι ο απλούστερος τύπος των δειγματοσυλλεκτών, αφού έχει μόνον ένα εξωτερικό σωλήνα. Χρησιμοποιείται ευρέως σε γεωτρήσεις σκληρών και συμπαγών σχηματισμών προσφέροντας χαμηλό κόστος και υψηλό βαθμό διεισδυτικότητας. Ανθεκτικοί στν τριβή δειγματοσυλλέκτες μονού σωλήνος διατίθενται κατά παραγγελία με επιχωμιωμένο σωλήνα.

Λεπτομέρειες

Κατηγορία
Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Κωδικός Προϊόντος
GR026.00

Οδηγοί