ΔΕΙΓΜΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ (ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΡΟΤΑΡΙΕΣ) ΣΕΙΡΑ "Κ3"


Περιγραφή

Είναι ένας τύπος δειγματοσυλλέκτη που επιτρέπει την χρήση πολφού ή καθαρού νερού αποπλύσεως. Κατασκευάζεται σε 4 μεγέθη όπου απαιτείται η συλλογή ενός περισσότερο αντιπροσωπευτικού δείγματος.

Σημείωση: Όταν παραγγέλνετε διευκρινήστε το σπείρωμα της κεφαλής.

Λεπτομέρειες

Κατηγορία
Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Κωδικός Προϊόντος
GR028.00

Οδηγοί