ΔΕΙΓΜΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ (ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΡΟΤΑΡΙΕΣ) ΣΕΙΡΑ "G"


Περιγραφή

Οι δειγματοσυλλέκτες διπλού σωλήνος ενδείκνυνται όταν απαιτείται υψηλή δειγματοληπτική ικανότητα. Επειδή ο εσωτερικός σωλήνας αναρτάται από την κεφαλή με αντιτριβικούς ένσφαιρους τριβείς, παραμένει ακίνητος όταν ο εξωτερικός σωλήνας και η κεφαλή περιστρέφονται. 

Στον δειγματοσυλλέκτη δεν συμπεριλαμβάνονται η κορώνα και η φρέζα. Επιχρωμιωμένοι εξωτερικοί σωλήνες διατίθενται κατά παραγγελία.

Λεπτομέρειες

Κατηγορία
Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Κωδικός Προϊόντος
GR030.00